x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  

LBT 15 - ŽALIŲJŲ EŽERŲ BĖGIMAS

07.06 d.

LBT 15 - ŽALIŲJŲ EŽERŲ BĖGIMAS

35 - JO TARPTAUTINIO BĖGIMO „APLINK ŽALIUOSIUS EŽERUS” SKIRTO VALSTYBĖS DIENAI IR ,,ŽALGIRIO’’ MŪŠIO 614 - SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

V I R T U A L A U S B Ė G I M O N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti gyventojus reguliariai mankštintis, stiprinti sveikatą.
2. Populiarinti bėgimą vilniečių, o taip pat respublikos gyventojų tarpe.
3. Skatinti gyventojų iniciatyvą dalyvauti Vilniaus m. sportiniame gyvenime.

II. ORGANIZATORIAI
4. Bėgimą organizuoja Vilniaus, Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjunga „Žalgiris“, VšĮ Bėgimo taurė.

III. LAIKAS IR VIETA
5. Tradicinis bėgimas vyks 2024 m. liepos mėn 6 d. aplink „Žaliuosius ežerus.“
6. Distancija 11,7 km. - Trasos schema.
7. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas 2024 m. liepos 6 d nuo 9:00 val. iki 10:30 val. starto vietoje.
8. Startas – 2024 metų liepos 6 d. 11:00 val. prie „Balsio ežero paplūdimio.“
9. Išankstinė registracija iki 2024 m. liepos mėn 05 d., 17:00 val. 

Varžybų dieną 2024-07-06 d. nuo 9:00 val. iki 10:30 val.  visų dalyvių registracijos kaina 20 eur. Nuo 9:00 val. iki 10:30 val. išduodami starto numeriai.

IV. DALYVIAI
10. Bėgime gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose, o taip pat dalyvio kortelėse savo parašu patvirtinę, jog už sveikatą ir visas kitas su sveikata susijusias pasekmes bėgimo varžybų metu atsako patys.

11. Pirmieji iš anksto užsiregistravę 50 dalyvių, dalyvauja nemokamai.
12. Senjorai nuo 63m, vaikai iš daugiavaikių šeimų ir globos namų, kurie registruojais iš anskto:

- iki 2024-06-30 24:00 val. dalyvauja nemokamai.

- nuo 2024-07-01 iki 2024-07-05 d. 17:00 val. kaina 15 eur;

- renginio diena 2024-07-06 diena registracijos kaina 20 eur;

Su vaikais kartu privalo dalyvauti vienas iš tėvų (globėjų), globotinių atstovas.

13. Dalyvio mokestis:

- pirmieji 50 dalyvių, dalyvauja nemokamai; registraciją atidarysime 2024-05-07d. 12 val;

- 5 eur /penki eurai/ pirmimes užsiregistravusiems į bėgimą  - 100 dalyvių;

- 15/ penkiolika eurų / - mokestis iki 2024 m. birželio 30 d. 24:00 val.;

- 18,00/ aštuoniolika eurų/  - mokestis iki 2024 m. liepos 05 d. 17:00 val.

RENGINIO DIENĄ 2024 M. LIEPOS 6 D. - VISIEMS DALYVIAMS MOKESTIS 20 / DVIDEŠIMT EUR/. 11 IR 12 PUNKTAS NEGALIOJA.

14. Dalyvio startinis mokestis pervedamas per paysera.lt mokėjimo sistemą.

15. Bėgimo dalyviai pagal amžių skirstomi į šias grupes:
1 grupė – 15 metų ir jaunesni / M15, V 15/ - 2009 m. gimimo ir jaunesni;
2 grupė – virš 16 metų iki 29 metų/ M E, V E/ - 2008 - 1995 m. gimimo;
3 grupė - virš 30metų iki 39 metų / M30,V30/ - 1994 - 1985 m. gimimo;
4 grupė – virš 40metų iki 49 metų / M40, V 40/ - 1984 - 1975 m. gimimo;
5 grupė – virš 50metų iki 59 metų /M 50, V 50/ - 1974 - 1965 m. gimimo;
6 grupė - virš 60 metų ir daugiau /M60, V60/ - 1964 m. gimimo ir vyresni;
16. Kiekvienas dalyvis įveikęs trasą gauna bėgimo atminimo medalį.

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS.

17. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai vyrų ir moterų pagal pasiektus geriausius rezultatus, vadovaujantis lengvosios atletikos varžybų taisyklėmis.

VI. APDOVANOJIMAS.

18. Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų tarpe apdovanojami taurėmis, medaliais ir piniginiais prizais iš rėmėjų lėšų.

19. Nugalėtojai atskiruose amžiaus grupėse vyrų ir moterų tarpe apdovanojami daiktiniais prizais.

20. Pastabos:

- Absoliutūs nugalėtojai nepretenduoja į amžiaus grupių nugalėtojų prizus.

- Dalyvių laiko fiksavimui bus naudojama elektroninė laiko matavimo sistema – Macsha.

- Nepilnamečiai norintys dalyvauti bėgime turi turėti tėvų raštišką sutikimą arba atvykta į varžybas su vienu iš tėvų (globėju) arba treneriu.

-Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 100 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija ir vyr. teisėjas pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

Papildoma informacija /nuostatai/- https://www.zaliujuezerubegimas.begimotaure.lt/

VII. ORGANIZATORIAI.

21. Organizatorius - Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjungos „Žalgiris“;

22. Organizacinis partneris - VšĮ Bėgimo taurė;

23. Kontaktai:

Organizatorių atstovas Arvydas Sedekerskis mob. +37065560663.

Registracijos klausimai: info@begimotaure.lt ir +37061000795.